Giọng hát hay tuần 3 tháng 1/2021

GỌI TÊN
Thơ: Phạm Quang Ngọc
Nhạc: Nguyễn Đức Thuần
Trình Bày: Xuân Mai
Thực Hiện: Báu Studio

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3CVSsgUpkoiL_gP8zqDcAk903TzzX6QrwL1zbSstP4F5P5CqvKfI_NaUM&v=UaPNfMhHt1A&feature=youtu.be

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.