DVD Album Calven Diệp : Phía Sau Một Cô Gái


18 bài thu từ 2013 :

Tham Khảo Nên Xem : 
1. Hướng Dẫn Thu Âm Hiệu Quả Nhất Cho Lần Đầu Tiên Thu Âm
2. Bạn Và Ca Sỹ Ai Hát Hay Hơn – Chỉ Có Tại Nguyễn Báu Studio
3. Hàng Trăm Sản Phẩm Thu Âm Rất Hay Do Chính Các Bạn Thể Hiện
4. Tại Sao 2 studio có giá khác nhau ???
5. Phương Pháp Giúp Hát Hay

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.