CD – ALBUM : TỔNG HỢP NHIỀU CA SỸ THỂ LOẠI NHẠC TRẺ

CD – ALBUM : TỔNG HỢP NHIỀU CA SỸ
THỂ LOẠI :  NHẠC TRẺ
I. THỰC HIỆN ( THU ÂM & MIX , MASTER ) : CTY TNHH MTV NGUYỄN BÁU RECORDING STUDIO
 

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.