CD – ALBUM 2 : TỔNG HỢP NHẠC VÀNG, TRỮ TÌNH, NHẠC ĐỎ, TIỀN CHIẾN. THỰC HIỆN ( THU ÂM & MIX , MASTER ) : CTY TNHH MTV NGUYỄN BÁU RECORDING STUDIO

 
YOUTUBE STUDIO : KÊNH YOUTUBE NGUYỄN BÁU RECORDING STUDIO

 

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.