Sáng Tác & Trình Bày : Nguyễn Báu

Một lần đi xa , mất thứ , lấy lại được 2 thứ . Còn lại 1 thứ không lấy được, nằm lại trong bài hát . Cả nhà đoán xem , mà thôi nghe là biết liền à :

MV ĐỂ NHỚ NHAU 

SÁNG TÁC, TRÌNH BÀY : NGUYỄN BÁU

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
.
.
.
.