Thành Phạm – Diễn viên lồng tiếng , Ca sỹ – nghe trọn CD – nhạc trẻ, tiền chiến , Acoutics Bắt đầu thu tại Báu Studio năm 2013

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
.
.
.
.