KARAOKE NỤ CƯỜI EM MÙA XUÂN – Lưu Ánh Loan

4 Comments

  1. Bên anh Báu chạy chữ karaoke là bo nhiêu tiền một bàn, và làm một bản beat là bao nhiêu? không thấy bảng giá trên web, cám ơn

    1. Em alo 0915 454144 giùm nha. Cảm ơn em

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.