Giọng hát hay tuần 4 tháng 11 – 2013: Người Thầy Năm Xưa – Singer: Diễm Huỳnh

Giọng hát hay tuần 4 tháng 11 – 2013: Người Thầy Năm Xưa – Singer: Diễm Huỳnh

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.