Tìm Em Nơi Đâu – Adagio – Võ Lê Vy – Vol 1
Link trên youtube : https://www.youtube.com/watch?v=nf_kqAWcIOU ‘’ lâu rồi mới có 1 bài để click vào nghe đến hết ‘’ – trích cmt Cao Sơn Thiện Được Ns Albinoni sáng tác khoảng thế [...]
Read More
Tìm Em Nơi Đâu – Adagio – Võ Lê Vy
Link trên youtube : https://www.youtube.com/watch?v=nf_kqAWcIOU ‘’ lâu rồi mới có 1 bài để click vào nghe đến hết ‘’ – trích cmt Cao Sơn Thiện Được Ns Albinoni sáng tác khoảng thế [...]
Read More
.
.
.
.