Giọng hát hay tuần 1 tháng 12-2017: Bóng Dáng Nụ Cười – Anthony Nguyễn

Giọng hát hay tuần 1 tháng 12-2017: Bóng Dáng Nụ Cười – Anthony Nguyễn

Giọng hát hay tuần 4 tháng 10-2017: VN Suddenly – Tu Hanh Van

Giọng hát hay tuần 4 tháng 10-2017: VN Suddenly – Tu Hanh Van

Giọng hát hay tuần 3 tháng 6 – 2019: FROM RUSSIA WITH LOVE – Mr Tuấn

Giọng hát hay tuần 3 tháng 6 – 2019: FROM RUSSIA WITH LOVE – Mr Tuấn

Giọng hát hay tuần 3 tháng 6 – 2019: You’re Not From Here – Ms Mai

Giọng hát hay tuần 3 tháng 6 – 2019: You’re Not From Here – Ms Mai

Giọng hát hay tuần 3 tháng 6 – 2019: Young And Beautyfull – MS Thúy

Giọng hát hay tuần 3 tháng 6 – 2019: Young And Beautyfull – MS Thúy

Giọng hát hay tuần 2 tháng 6 – 209: What A Wonderful World – Anthony Nguyễn

Giọng hát hay tuần 2 tháng 6 – 209: What A Wonderful World – Anthony Nguyễn

Giọng hát hay tuần 2 tháng 6 – 2019: Walking In The Air – Dung LT

Giọng hát hay tuần 2 tháng 6 – 2019: Walking In The Air – Dung LT ( CD Vol 1 )

Giọng hát hay tuần 2 tháng 6 – 2019: Cinema Paradiso – Võ Lê Vy

Giọng hát hay tuần 2 tháng 6 – 2019: Cinema Paradiso – Võ Lê Vy – Version Guitare

Giọng hát hay tuần 2 tháng 6 – 2019: Let No Man Steal Your Thyme – Thùy Dung ft Duy An

Giọng hát hay tuần 2 tháng 6 – 2019: Let No Man Steal Your Thyme – Thùy Dung ft Duy An