CD Quỳnh Dao – Bài Tình Ca Mùa Đông – từ 2010
Giọng ca như lay động cả 1 thời quá vãng , bao kỷ niệm mùi hương sắc màu ….mùi ca fe, mùi nắng nhạt , mùi ngược gió …cứ ào [...]
Read More
.
.
.
.