Giọng hát hay tuần 2 tháng 7- 2017: Ta Còn Thuộc Về Nhau – Khánh Huyền

Giọng hát hay tuần 2 tháng 7- 2017: Ta Còn Thuộc Về Nhau – Khánh Huyền

Giọng hát hay tuần 1 tháng 7- 2017:Vì Anh Lần Nữa – Athony

Giọng hát hay tuần 1 tháng 7- 2017:Vì Anh Lần Nữa – Athony

giọng hát hay tuần 4 tháng 6-2017: Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa – Hà Bùi

giọng hát hay tuần 4 tháng 7-2017: Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa – Hà Bùi

Giọng hát hay tuần 4 tháng 6 – 2017: Chuyện Tình Không Dĩ Vãng – Nhật Duy Võ

Giọng hát hay tuần 4 tháng 6 – 2017: Chuyện Tình Không Dĩ Vãng – Nhật Duy Võ

Giọng hát hay tuần 3 tháng 6-2017: Remember Võ Lê Vy

Giọng hát hay tuần 3 tháng 6-2017: Remember Võ Lê Vy

Giọng hát hay tuần 2 tháng 6-2017: Bóng Nhỏ Đường Chiều – Ms Trâm

Giọng hát hay tuần 2 tháng 6-2017: Bóng Nhỏ Đường Chiều – Ms Trâm

Giọng hát hay tuần 1 tháng 6- 2017: Để Trả Lời 1 Câu Hỏi – KTS Xuân Huy

Giọng hát hay tuần 1 tháng 6- 2017: Để Trả Lời 1 Câu Hỏi – KTS Xuân Huy

Giọng hát hay tuần 4 tháng 5-2017: Ngắm Hoa Lệ Rơi – Cường Teen

Giọng hát hay tuần 4 tháng 5-2017: Ngắm Hoa Lệ Rơi – Cường Teen

Giọng hát hay tuần 3 tháng 5-2017: Làm vợ anh nhé – Mr. Hải

Giọng hát hay tuần 3 tháng 5-2017: Làm vợ anh nhé – Mr. Hải