Giọng hát hay tuần 1 tháng 10 – 2017: Em Gái Mưa – Huỳnh Như

Giọng hát hay tuần 1 tháng 10 – 2017: Em Gái Mưa – Huỳnh Như

Giọng hát hay tuần 4 tháng 9-2017: Cát Bụi Cuộc Đời – Danh Linh Vũ

Giọng hát hay tuần 4 tháng 9-2017: Cát Bụi Cuộc Đời – Danh Linh Vũ

Giọng hát hay tuần 3 tháng 9- 2017: Đâu Chỉ Riêng Em – Giau Nguyen

Giọng hát hay tuần 3 tháng 9- 2017: Đâu Chỉ Riêng Em – Giau Nguyen

Giọng hát hay tuần 2 tháng 9-2017: Người Tình Mùa Đông – Minh Thành Acoustics Version

Giọng hát hay tuần 2 tháng 9-2017: Người Tình Mùa Đông – Minh Thành Acoustics Version

Giọng hát hay tuần 1 tháng 9- 2017: Đừng Để Con 1 Mình – 6 Ca – Báu Studio

Giọng hát hay tuần 1 tháng 9- 2017: Đừng Để Con 1 Mình – 6 Ca – Báu Studio

Giọng hát hay tuần 4 tháng 8-2017: Anh Lùi Về Sau – Giảng Giảng

Giọng hát hay tuần 4 tháng 8-2017: Anh Lùi Về Sau – Giảng Giảng

Giọng hát hay tuần 3 tháng 8-2017: Mùa Vu Lan- Hoàng Minh Đức

Giọng hát hay tuần 3 tháng 8-2017: Mùa Vu Lan- Hoàng Minh Đức

Giọng hát hay tuần 2 tháng 8- 2017: Yêu vội vàng – Nguyễn Quang Huy

Giọng hát hay tuần 2 tháng 8- 2017: Yêu vội vàng – Nguyễn Quang Huy

Giọng hát hay tuần 1 tháng 8-2017: Neo Đậu Bến Quê – Thu Sa

Giọng hát hay tuần 1 tháng 8-2017: Neo Đậu Bến Quê – Thu Sa

Giọng hát hay tuần 4 tháng 7- 2021: Như Chưa Bắt Đầu – Khánh Huyền

Giọng hát hay tuần 4 tháng 7- 2021: Như Chưa Bắt Đầu – Khánh Huyền