Giọng hát hay tuần 4 tháng 12- 2017: Xin Làm Người Xa Lạ – Tùng Tâm Nguyễn

Giọng hát hay tuần 4 tháng 12- 2017: Xin Làm Người Xa Lạ – Tùng Tâm Nguyễn

 

Giọng hát hay tuần 3 tháng 12-2017: Cát Bụi – Hướng Lê Văn

Giọng hát hay tuần 3 tháng 12-2017: Cát Bụi – Hướng Lê Văn

Giọng hát hay tuần 2 tháng 10-2017: Bống Bống Bang Bang – Tốp Ca 10 người

Giọng hát hay tuần 2 tháng 10-2017: Bống Bống Bang Bang – Tốp Ca 10 người

 

Giọng hát hay tuần 1 tháng 12-2017: Bóng Dáng Nụ Cười – Anthony Nguyễn

Giọng hát hay tuần 1 tháng 12-2017: Bóng Dáng Nụ Cười – Anthony Nguyễn

Giọng hát hay tuần 4 tháng 11-2017: Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng – Ver Nam . Singer : Ken Trần

Giọng hát hay tuần 4 tháng 11-2017: Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng – Ver Nam . Singer : Ken Trần

Giọng hát hay tuần 3 tháng 11 – 2017: Rung Khúc Tình Sầu – Đức Piagio

Giọng hát hay tuần 3 tháng 11 – 2017: Rung Khúc Tình Sầu – Đức Piagio

Giognj hát hay hàng tuần: Chuyến Đò Vỹ Tuyến – Ngọc Ly

Giognj hát hay hàng tuần: Chuyến Đò Vỹ Tuyến – Ngọc Ly

Giọng hát hay tuần 4 tháng 10-2017: VN Suddenly – Tu Hanh Van

Giọng hát hay tuần 4 tháng 10-2017: VN Suddenly – Tu Hanh Van

Giọng hát hay tuần 3 tháng 10-2017: Đã Từng yêu Em – Thúy Vân

Giọng hát hay tuần 3 tháng 10-2017: Đã Từng yêu Em – Thúy Vân

Giọng hát hay tuần 2 tháng 10 – 2017: Nếu Còn Là Người Tình – Ngọc Trâm

Giọng hát hay tuần 2 tháng 10 – 2017: Nếu Còn Là Người Tình – Ngọc Trâm