Giọng hát hay tuần 4 tháng 12 – 2013: MÙA XUÂN CAO NGUYÊN
Giọng hát hay tuần 4 tháng 12 – 2013: MÙA XUÂN CAO NGUYÊN
Read More
Giọng hát hay tuần 3 tháng 11 – 2013: Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Em…
Giọng hát hay tuần 3 tháng 11 – 2013: Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Em – Ca Sỹ : Diễm Huỳnh
Read More
Giọng hát hay tuần 4 tháng 11 – 2013: Lá thư cuối cùng – Ca…
Giọng hát hay tuần 4 tháng 11 – 2013: Lá thư cuối cùng – Ca Sỹ : Mr. Tam
Read More
Giọng hát hay tuần 4 tháng 11 – 2013: Để Nhớ Một Thời Ta Đã…
Giọng hát hay tuần 4 tháng 11 – 2013: Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu – Ca Sỹ : Minh Ngọc
Read More
Giọng hát hay tuần 4 tháng 11 – 2013: CHUYỆN THẰNG SAY
Giọng hát hay tuần 4 tháng 11 – 2013: CHUYỆN THẰNG SAY
Read More
Giọng hát hay tuần 4 tháng 11 – 2013: Người Thầy Năm Xưa – Singer:…
Giọng hát hay tuần 4 tháng 11 – 2013: Người Thầy Năm Xưa – Singer: Diễm Huỳnh
Read More
Giọng hát hay tuần 4 tháng 11 – 2013: Ân tình đánh mất – Ca…
Giọng hát hay tuần 4 tháng 11 – 2013: Ân tình đánh mất – Ca Sỹ : Mr. Nam
Read More
Giọng hát hay tuần 4 tháng 11 – 2013: Hãy Đến Với Anh – Ca…
Giọng hát hay tuần 4 tháng 11 – 2013: Hãy Đến Với Anh – Ca Sỹ : Minh Thành
Read More
Giọng hát hay tuần 3 tháng 11 – 2013: Cơn Mưa Ngang Qua
Giọng hát hay tuần 3 tháng 11 – 2013: Cơn Mưa Ngang Qua
Read More
Giọng hát hay tuần 3 tháng 11 – 2013: Nỗi Buồn Mẹ Tôi – Singer:…
Giọng hát hay tuần 3 tháng 11 – 2013: Nỗi Buồn Mẹ Tôi – Singer: Tiểu Linh
Read More
.
.
.
.