Trang Chủ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][vc_column_text css_animation=”bounceInRight”]Cảm Ơn Các Bạn Đã Ủng Hộ Nguyễn Báu Studio[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_facebook type=”box_count” css_animation=”fadeInLeftBig”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][slz_main_title style=”style-2″ align=”center” extra_title=”Phòng Thu Âm Nguyễn Báu” title=”Giới Thiệu Tổng Quan”][slz_icon_box column=”4″ icon_box=”%5B%7B%22style_1%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22center%22%2C%22icon_type%22%3A%2202%22%2C%22icon_library%22%3A%22openiconic%22%2C%22icon_vs%22%3A%22fa%20fa-wpbeginner%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-sun-inv%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22icon_bd_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22img_up%22%3A%228157%22%2C%22title%22%3A%22Since%202009%22%2C%22des%22%3A%22L%C3%A0%20%C4%91i%E1%BB%83m%20%C4%91%E1%BA%BFn%20c%E1%BB%A7a%20c%C3%A1c%20Ca%20S%E1%BB%B9%20%3A%20Phan%20M%E1%BA%A1nh%20Qu%E1%BB%B3nh%2C%20Erik%2C%20L%C6%B0u%20%C3%81nh%20Loan%2C%20Nguy%E1%BB%85n%20Phi%20H%C3%B9ng%2C%20B%E1%BB%91%20Gi%C3%A0%20Tr%E1%BA%A5n%20Th%C3%A0nh%2C%20Ch%C3%AD%20T%C3%A0i%2C%20NSUT%20Th%C3%A0nh%20L%E1%BB%99c%2C%20Vi%E1%BB%87t%20Anh%2C%20H%E1%BB%A9a%20Minh%20%C4%90%E1%BA%A1t…C%C5%A9ng%20nh%C6%B0%20%C4%91%C3%A3%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20nhi%E1%BB%81u%20b%C3%A0i%20h%C3%A1t%20%C4%91%E1%BA%A1t%20gi%E1%BA%A3i%2C%20th%E1%BB%A9%20h%E1%BA%A1ng%20cao%20nh%E1%BB%AFng%20cu%E1%BB%99c%20thi%20%3A%20The%20Voice%2C%20Thu%C3%BD%20Nga%20Vstar%2C%20Vinaphone%20BeStar%2C%20Honda%20Ube%2C%20…%22%7D%2C%7B%22style_1%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22center%22%2C%22icon_type%22%3A%2202%22%2C%22icon_library%22%3A%22openiconic%22%2C%22icon_vs%22%3A%22fa%20fa-volume-control-phone%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-aperture%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22icon_bd_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22img_up%22%3A%228163%22%2C%22title%22%3A%22Ti%C3%AAu%20Ch%C3%AD%20Ho%E1%BA%A1t%20%C4%90%E1%BB%99ng%22%2C%22des%22%3A%22M%E1%BB%99t%20Kh%C3%A1ch%20Thu%20%C3%82m%20Tr%C4%83m%20L%E1%BA%A7n%20V%E1%BA%ABn%20H%C6%A1n%20M%E1%BB%99t%20Tr%C4%83m%20Kh%C3%A1ch%20Thu%20Ch%E1%BB%89%20M%E1%BB%99t%20L%E1%BA%A7n%22%7D%2C%7B%22style_1%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22center%22%2C%22icon_type%22%3A%2202%22%2C%22icon_library%22%3A%22openiconic%22%2C%22icon_vs%22%3A%22fa%20fa-gitlab%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-target%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22icon_bd_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22img_up%22%3A%222260%22%2C%22title%22%3A%22%C4%90%E1%BB%99i%20Ng%C5%A9%20K%E1%BB%B9%20Thu%E1%BA%ADt%20Chuy%C3%AAn%20Nghi%E1%BB%87p%20-%20Thi%E1%BA%BFt%20B%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BB%83n%20Ch%E1%BB%8Dn%22%2C%22des%22%3A%22%C4%90%C6%B0%E1%BB%A3c%20%C4%91%C3%A0o%20t%E1%BA%A1o%20b%C3%A0i%20b%E1%BA%A3n%2C%20chuy%C3%AAn%20m%C3%B4n%20gi%E1%BB%8Fi%2C%20t%E1%BA%ADn%20t%C3%A2m%20v%E1%BB%9Bi%20kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng%20d%C3%B9%20b%E1%BA%A1n%20l%C3%A0%20ai%20mi%E1%BB%85n%20l%C3%A0%20c%C3%B3%20c%C3%B9ng%20%C4%91am%20m%C3%AA%20%C3%82m%20Nh%E1%BA%A1c.%5CnThi%E1%BA%BFt%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20nghi%C3%AAn%20c%E1%BB%A9u%2C%20l%E1%BB%B1a%20ch%E1%BB%8Dn%20c%E1%BA%A9n%20th%E1%BA%ADn%20b%E1%BB%9Fi%20KTV%20l%C3%A2u%20n%C4%83m%2C%20kinh%20nghi%E1%BB%87m%20trong%20ngh%E1%BB%81.%20V%C3%A0%20nh%E1%BA%ADp%20kh%E1%BA%A9u%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20t%E1%BB%AB%20M%E1%BB%B9%2C%20Anh%2C%20%C4%90%E1%BB%A9c%20…nh%E1%BB%AFng%20n%E1%BB%81n%20thu%20%C3%A2m%20h%C3%A0ng%20%C4%91%E1%BA%A7u%20th%E1%BA%BF%20gi%E1%BB%9Bi%22%7D%2C%7B%22style_1%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22center%22%2C%22icon_type%22%3A%2202%22%2C%22icon_library%22%3A%22openiconic%22%2C%22icon_vs%22%3A%22fa%20fa-volume-control-phone%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-aperture%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22icon_bd_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22img_up%22%3A%224254%22%2C%22title%22%3A%22V%E1%BB%8B%20Tr%C3%AD%20M%E1%BA%B7t%20Ti%E1%BB%81n%20Trung%20T%C3%A2m%20Qu%E1%BA%ADn%203%20%22%2C%22des%22%3A%22G%E1%BA%A7n%20Ch%E1%BB%A3%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%2C%20Thu%E1%BA%ADn%20ti%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A3i%20m%C3%A1i%20v%E1%BB%9Bi%20ch%E1%BB%95%20%C4%91%E1%BA%ADu%20xe%20h%C6%A1i%202-3%20chi%E1%BA%BFc%2C%20%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1485315380032{padding-top: 65px !important;}”][vc_column width=”1/2″][slz_main_title style=”style-2″ subtitle=”Ca sỹ Phan Mạnh Quỳnh, Erik, Lưu Ánh Loan, Trấn Thành, Nguyễn Báu, Hứa minh Đạt, Thanh Lan, Diệu Hiền, Thuỵ Long, Võ Lê Vy, Nguyễn Phi Hùng, Lâm Quốc Khải, Tâm Thảo….” align=”center” show_icon=”0″ title=”Những ca khúc được các Ca Sĩ thu âm tại Báu Studio” image=”3197″][slz_block_posts_carousel template=”1″ column=”2″ style=”1″ limit_post=”30″ sort_by=”popular” category_list=”%5B%7B%22category_slug%22%3A%22ca-sy%22%7D%5D” tag_list=”%5B%7B%22tag_slug%22%3A%22list-1%22%7D%5D” author_list=”%5B%7B%7D%5D” post_format=”%5B%7B%7D%5D”][slz_main_title style=”style-2″ subtitle=”Nghệ Sỹ Thành Lộc, Chí Tài, Kim Tử Long, Hơ Niên, Lê Dương Bảo Lâm, Ku Tin, Việt Anh, Trác Thuý Miêu, Liêu Hà Trinh, Chi Bảo, Huy Khánh, Đại Nghĩa, Quốc Thuận…” align=”center” show_icon=”0″ title=”Nghệ Sỹ Tin Tưởng Chúng Tôi” image=”3197″][slz_block_posts_carousel template=”1″ column=”1″ style=”2″ limit_post=”30″ sort_by=”popular” category_list=”%5B%7B%22category_slug%22%3A%22ca-sy%22%7D%5D” tag_list=”%5B%7B%22tag_slug%22%3A%22list-2%22%7D%5D” author_list=”%5B%7B%7D%5D” post_format=”%5B%7B%7D%5D”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][slz_main_title style=”style-2″ subtitle=”100 Khách Thu 1 Lần Vẫn Không Bằng 1 Khách Thu Trăm Lần. GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT Đà THU TỪ 2 – 10 NĂM TẠI NGUYỄN BÁU STUDIO” align=”center” extra_title=”NHẠC TIỀN CHIẾN, BOLERO, NHẠC TRẺ, NHẠC QUỐC TẾ” show_icon=”0″ title=”ALBUM CÁC THỂ LOẠI” image=”3197″][slz_block_posts_carousel template=”1″ column=”2″ style=”1″ limit_post=”30″ sort_by=”popular” category_list=”%5B%7B%22category_slug%22%3A%22album-cac-the-loai%22%7D%2C%7B%22category_slug%22%3A%2212345%22%7D%5D” tag_list=”%5B%7B%22tag_slug%22%3A%22list-2%22%7D%5D” author_list=”%5B%7B%7D%5D” post_format=”%5B%7B%7D%5D”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][slz_main_title style=”style-2″ subtitle=”Được tin yêu là điều Nguyễn Báu trân trọng” align=”center” extra_title=”12 năm cùng niềm đam mê ca hát”][vc_empty_space height=”15px”][vc_column_text css_animation=”bounceInRight”]

 • positive review  Lần đầu đi thu âm không biết bắt đầu từ đâu cũng nhờ sự hỗ trợ ,tư vấn và hướng dẫn tận tình của các anh chị KTV phòng thu, kết quả mang lại tôi rất ưng ý luôn. Nhiệt tình và hài hước mang lại điểm nhấn nơi đây. ĐIỂM 10 trọn vẹn

  thumb Kim Trần
  5/10/2021

  positive review  phòng thu chuyên nghiệp nhân viên nhiệt tình cafe ngon :))

  thumb Phạm Vũ Minh Thành
  1/11/2021

  positive review  Hì, nói chung lần đầu tiên đi thu nên mình hơi khớp, mặc dù lúc đầu nghĩ là k khớp, cơ mà bạn kỹ thuật viên rất nhiệt tình, chia sẻ, góp ý để hát tốt hơn nè, sẽ quay lại để thu thêm vài bản nữa.

  thumb Võ Công Viện
  10/23/2020

  positive review  good job. Will come back again 😍😍😍

  thumb Nhan Do
  10/05/2020
 • positive review  Cảm ơn anh Bau, cảm ơn anh chị ktv nhiều nha.. anh chị làm việc vui vẻ thoái mái, tuy là lần đầu em thu nhưng được anh chị hướng dẫn rất tận tình, cảm ơn anh chị rất nhiều ạ!

  thumb The Badia House
  10/02/2020

  positive review  thu âm nhiệt tình dui dẻ, sản phẩm ok. Cảm ơn studio 😍😍😍

  thumb Hương Dừa
  10/02/2020

  positive review  Anh chủ và nhân viên rất nhiệt tình, chu đáo. Khi hát chỉnh cho mình từng câu chữ.Tuy là chủ nhật không làm việc nhưng vẫn cố gắng giao bài cho mình. Thật sự là tuyệt vời.

  thumb Nguyễn Minh Dũng
  3/13/2020

  positive review  Good job, like mạnh, mix âm thanh hay quá ???. Đúng là ptagr đầu tiên

  thumb Lee Trist
  2/17/2020
 • positive review  Tỏ Tình 4 rất dễ thương, cảm ơn studio đã giới thiệu 1 ca khúc kute phô mai que như vại😍😍😍

  thumb Lee Tristianna
  2/13/2020

  positive review  mọi người ở đây rất vui vẻ và nhiệt tình, chỉnh sửa từng chữ, từng câu khi thu am luôn, không gian lại rất chuyên nghiệp và ấm cúng nữa, nói chung là tuyệt vời, cảm ơn Bau Studio rất nhiều, chuc phòng thu ngày càng phát đạt😍😍😍

  thumb Lê Trường Vinh
  2/12/2020

  positive review  Tuyệt vời anh thu âm rất nhiệt tình

  thumb Nguyễn Mạnh Đức
  2/10/2020

  positive review  mặc dù lần đầu đi thu vừa ko biết gì, vừa thấy ngại nhưng mà được mấy anh trong phòng thu hướng dẫn tận tình thoải mái nên được bản thu ưng ý lắm ? cám ơn Bau Studio nhiều ạ

  thumb Trà My
  10/26/2019
 • positive review  Đến giờ vẫn chưa lựa chọn được phòng thu âm nào khác ngoài phòng thu âm này. Vì về chất lượng lẫn dịch vụ nơi đây rất tốt, giá cả thì hợp lý đặc biệt chất lượng phòng thu và sản phẩm tuyệt vời. Review thật lòng

  thumb Toan Dlk
  7/12/2019

  positive review  Mọi người rất dễ thương, vui tính.

  thumb Nguyễn Mộng Tuyền
  5/23/2019

  positive review  nhiệt tình, chất lượng ra sản phẩm rất ok

  thumb Vy Lê
  5/22/2019

  positive review  mình rất thích PTAGR này, thu âm rất có tâm ?? và nv thu âm rất nhiệt tình , vui vẻ và hài hước làm cho tâm lý khách cảm thấy thoải mái hơn khi thu. Mình vừa thu xong và hiện chưa nhận sản phẩm nhưng mình cho 5* về cách làm việc của phòng thu ạ.

  thumb Thanh Thủy
  5/19/2019
 • positive review  nhân viên thu âm và anh chủ dễ thương cực và rất hài hước 💪😍😍😍

  thumb Khoa Mitchell
  5/11/2019

  positive review  Tui rất ưng ý phòng thu âm này . Cảm ơn đã giúp tôi có 1 sản phẩm âm nhạc đầu tiên của mình ?

  thumb Chú Nhân
  5/09/2019

  positive review  phòng thu chất lượng âm thanh tuyệt vời.nhân viên kỷ thuật chu đáo tận tình.rất chuyên nghiệp

  thumb Hướng Lê Văn
  4/28/2019

  positive review  Good hon. Đang thực hiện CD 5. Âm thanh hay

  thumb Anthony Nguyen
  3/05/2019
 • positive review  Phòng thu xịn nhất Sài Gòn! Ông bà chủ chất quả đất!!!

  thumb Đoàn Ngọc Nhi
  8/03/2018

  5 star review  Very good

  thumb Huỳnh Như
  6/22/2018

  positive review  5 sao cho Báu Studio!

  thumb Ho Tien Dat
  6/13/2018

  negative review  Nt

  thumb Lê Quang Thông
  6/05/2018
 • positive review  Best sound engineer for all my music production , Amazing Guy !!!! Great place to go if in need of recording!!

  thumb Heo Mọi
  6/01/2018

  positive review  Cảm ơn PTAGR đã cho tôi 1 ca khúc giất hay giất hài lòng về cách làm việc và chất lượng tại đây không bị áp lực gò bó thu âm giất là thiệt tình sẽ ghé thu tiếp

  thumb Lee Tristianna
  5/18/2018

  positive review  Cảm ơn phòng thu âm Báu studio đã cho tôi 1 ca khúc rất hay rất hài lòng về cách làm việc và chất lượng tại đây không bị áp lực gò bó thu âm giất là thiệt tình sẽ ghé thu tiếp

  thumb Lee Tristianna
  5/18/2018

  positive review  Tôi đã từng đến Phòng Thu Báu Studio để thu âm. Mỗi lần đến thu âm, tôi đều hài lòng. Nơi đây có đội ngũ nhạc sĩ và chuyên viên kỹ thuật làm việc rất tận tình, chỉ dẫn cho khách đến thu âm rất chu đáo, luyện cho khách hát đúng nhịp... Nhờ vậy tôi có được những bài hát hay qua tiếng hát của mình, và đó cũng là những kỷ niệm đẹp của tôi. Nói tóm lại, tôi rất hài lòng. Cảm ơn Báu Studio rất nhiều !

  thumb Lê Thị Thủy Tiên
  5/18/2018
 • positive review  Vùng lá me bay nghe phê lòi. Mỹ Tiên dễ thương quá . like mạnh

  thumb Nhan Ngo
  6/17/2017

  positive review  like mạnh , khách nghiệp dư mà thu nghe như ca sũy .

  thumb Nhan Ngo
  6/17/2017

  positive review  Đơn giản là hay!

  thumb Mạnh Vũ
  6/15/2017

  5 star review  Good job. Thanks studio

  thumb Huy Duc
  4/06/2017
 • positive review  Toi muon duoc nhu moi nguoi va se tim den anh day

  thumb Nhím Đinh
  3/09/2017

  positive review  mọi người ở đây rất vui vẻ và nhiệt tình, chỉnh sửa từng chữ, từng câu khi thu am luôn, không gian lại rất chuyên nghiệp và ấm cúng nữa, nói chung là tuyệt vời, cảm ơn Bau Studio rất nhiều, chuc phòng thu ngày càng phát đạt

  thumb Nguyễn Quốc Nhân
  2/21/2017

  positive review  Noi tom lai la` thich'. 😀 Thich nen toi' nua. Va chuan bi. toi' am' nua. 😀

  thumb Joey Zachariah Timothy
  1/04/2017

  positive review  Rat tuyet voi va chuyen nghiep

  thumb Nguyễn Trí Hùng
  12/14/2016
 • positive review  Tôi đã từng đến Phòng Thu Báu Studio để thu âm. Mỗi lần đến thu âm, tôi đều hài lòng. Nơi đây có đội ngũ nhạc sĩ và chuyên viên kỹ thuật làm việc rất tận tình, chỉ dẫn cho khách đến thu âm rất chu đáo, luyện cho khách hát đúng nhịp... Nhờ vậy tôi có được những bài hát hay qua tiếng hát của mình, và đó cũng là những kỷ niệm đẹp của tôi. Nói tóm lại, tôi rất hài lòng. Cảm ơn Báu Studio rất nhiều !

  thumb Tuyet Trinh
  12/08/2016

  positive review  Chị chủ nói chuyện siêu dễ thương <3 , còn a chủ thì tếu hết chỗ nói :))

  thumb Nguyễn Thanh Thảo
  9/26/2016

  positive review  Chắc mai mốt lên a Báu làm cái CD. Hì

  thumb Phu Nguyen Tan
  9/16/2016

  positive review  Minh muon thu am mot CD..

  thumb Trọng Tấn
  6/07/2016
[/vc_column_text][vc_column_text]

Review Được Lấy Từ Fanpage Nguyễn Báu Recording – Link Gốc  : 👉👉Tại Đây 

[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row style=”style-1″ subtitle=”Kỷ Niệm 11 Năm Hoạt Động – Từ 2009″ align=”center” extra_title=”” subtitle_color=”” show_icon=”0″ icon_library=”vs” extra_title_color=”” extra_class=”” title=”GIảm Đến 25% Các Dịch Vụ Chính” image=”2938″ title_color=”” icon_vs=”” icon_openiconic=”” icon_typicons=”” icon_entypo=”” icon_linecons=”” icon_monosocial=”” icon_material=”” icon_ionicons=””][vc_column][slz_main_title subtitle=”Kỷ Niệm 12 Năm Hoạt Động – Từ 2009″ align=”center” show_icon=”0″ title=”GIảm Đến 25% Các Dịch Vụ Chính” image=”2938″][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1484897374013{padding-top: 110px !important;padding-bottom: 120px !important;background-image: url(http://phongthuambaustudio.com/wp-content/uploads/2017/01/home1-banner1.png?id=3995) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column width=”1/12″][/vc_column][vc_column width=”7/12″ el_class=”slz_col-sm-12″][vc_column_text css=”.vc_custom_1633681472848{margin-bottom: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”]

CẢM HỨNG TỪ NHỮNG BÀI HÁT

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1633681660839{margin-top: 0px !important;padding-top: 0px !important;}”]

DÙ VUI HAY BUỒN -NHỮNG CA KHÚC LUÔN ĐI THEO TÔI

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1633681581618{margin-top: 10px !important;margin-bottom: 35px !important;}”]

Hãy để niềm đam mê cất tiếng

[/vc_column_text][slz_button alignment=”text-c” btn=”%5B%7B%22layout%22%3A%22layout-1%22%2C%22title%22%3A%22%C4%90%E1%BA%B7t%20Ngay%20%200915%2045%2041%2044%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnguyenbau.studio%252Flien-he%252F%7Ctitle%3A%25C4%2590%25E1%25BA%25B7t%2520Ngay%7C%7C%22%2C%22border_style%22%3A%22solid%22%2C%22icon_library%22%3A%22vs%22%2C%22icon_position%22%3A%22right%22%7D%5D”][/vc_column][vc_column width=”4/12″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_inner width=”1/2″][vc_empty_space][slz_main_title style=”style-2″ show_icon=”0″ title=”Thu Âm, Hoà Âm Phối Khí, Làm Beat” image=”3197″][vc_column_text css_animation=”fadeInDownBig”]

Thu Âm Bài Hát, Quay MV, Sản Xuất Phát Hành Sáng Tác Mới Trên Zing, NCT, Youtube, Nhac.vn, Thực hiện Hoà Âm Sáng Tác Mới, Phối Cover Beat, Tạo Karaoke ...

[/vc_column_text][slz_video_carousel style=”style-3″ list_video=”%5B%7B%22video_title%22%3A%22%C3%81NH%20S%C3%81NG%20TR%E1%BB%9E%20L%E1%BA%A0I%20-%20D%C3%A0n%20D%E1%BB%B1ng%20V%C3%A0%20S%E1%BA%A3n%20Xu%E1%BA%A5t%20%3A%20Nguy%E1%BB%85n%20B%C3%A1u%20Studio.%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%227hbeJVgwJfg%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22H%C3%A3y%20L%C3%A0m%20M%E1%BB%99t%20%C4%90i%E1%BB%81u%20G%C3%AC%20%C4%90%C3%B3.%20Ca%20s%E1%BB%B9%20%3A%20H%E1%BB%A9a%20Minh%20%C4%90%E1%BA%A1t%2C%20Chung%20Ch%C3%A2u%2C%20Nguy%E1%BB%85n%20L%C3%AA%20Ng%E1%BB%8Dc%20B%C3%A1u%2C%20Th%C3%A0nh%20Ph%E1%BA%A1m…%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%229bpJUX_fGO8%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22Ca%20kh%C3%BAc%20%3A%20T%E1%BB%8F%20T%C3%ACnh%204.%20Ca%20s%E1%BB%B9%20%3A%20Nguy%E1%BB%85n%20L%C3%AA%20Ng%E1%BB%8Dc%20B%C3%A1u%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22mx-1WK_gm34%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22T%C6%B0%20S%E1%BA%BFn%20Mi%E1%BB%81n%20T%C3%A2y%20-%20Ho%C3%A0ng%20Tu%E1%BA%A5n%20Minh%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22qiKUtKMGDyU%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22M%E1%BA%B9%20T%C3%B4i%20-%20Acoustic%20Version%20-%20Dung%20LT%20-%20T%E1%BB%AB%20CD%20Vol%205%20M%E1%BA%B9%20y%C3%AAu.%20Violin%20%3A%20C%C3%A1t%20Du.%20Guitar%20%3A%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Quang%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22xOBI_OXl9i0%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22M%C3%B9a%20H%E1%BA%A1%20Cu%E1%BB%91i%20C%C3%B9ng%20-%20V%C3%B5%20L%C3%AA%20Vy%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22KfhMJscnDS0%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22Masup%20Phan%20M%E1%BA%A1nh%20Qu%E1%BB%B3nh%20Ft%20SooBin%20-%20%C4%90i%20Th%E1%BA%ADt%20Xa%20%C4%90%E1%BB%83%20Tr%E1%BB%9F%20V%E1%BB%81%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22GWTAPnV1yUg%22%7D%5D”][vc_empty_space height=”25″][slz_button btn=”%5B%7B%22layout%22%3A%22layout-1%22%2C%22title%22%3A%22C%C3%82U%20H%E1%BB%8EI%20TH%C6%AF%E1%BB%9CNG%20G%E1%BA%B6P%20NH%E1%BA%A4T%22%2C%22box_shadow%22%3A%22true%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnguyenbau.studio%252Fbang-gia-thu-am-quang-cao%252F%7Ctitle%3AB%25E1%25BA%25A3ng%2520Gi%25C3%25A1%25203%2520Studio%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22border_width%22%3A%222%22%2C%22border_style%22%3A%22dotted%22%2C%22border_radius%22%3A%222%22%2C%22margin_right%22%3A%222%22%2C%22icon_library%22%3A%22vs%22%2C%22icon_position%22%3A%22left%22%7D%2C%7B%22layout%22%3A%22layout-1%22%2C%22title%22%3A%22H%C3%8CNH%20%E1%BA%A2NH%20HO%E1%BA%A0T%20%C4%90%E1%BB%98NG%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnguyenbau.studio%252Fhinh-anh-3-studio-a-b-c%252F%7Ctitle%3AB%25E1%25BA%25A3ng%2520Gi%25C3%25A1%25204%2520Studio%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22border_style%22%3A%22solid%22%2C%22icon_library%22%3A%22vs%22%2C%22icon_position%22%3A%22right%22%7D%5D”][vc_column_text css_animation=”fadeInDownBig”]

Playlist Những Bài Hát Được Yêu Thích Nhất Do Các Ca Sỹ và Khách Hàng Yêu Ca Hát Thu Âm Tại Nguyễn Báu Studio :

 

 

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_empty_space][slz_main_title style=”style-2″ subtitle=”Lồng TIếng, TVC, Tổng Đài, Hộp Đen, Phim …” show_icon=”0″ title=”Thu Âm Quảng Cáo, Cung Cấp Voice Talent” image=”3197″][vc_column_text]

Sự Khác Biệt Ở Dịch Vụ Mix Và Master Thu Âm Quảng Cáo Của 
Chúng Tôi Đồng Thời Cũng Sẽ Tạo Sự Khác Biệt Sản Phẩm Cho Khách Hàng, Đối Tác Của Bạn

[/vc_column_text][slz_video_carousel style=”style-3″ list_video=”%5B%7B%22video_title%22%3A%22MC%20Chung%20Ch%C3%A2u%20-%20TVC%20Hay%20Nh%E1%BA%A5t%20-%20Socola%20Alluvia%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22ogBe2glB6Xs%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22MC%20Thi%C3%AAn%20B%E1%BA%A3o%20-%20Vocie%20Talent-%20TVC%20Castrol%20nam%20mien%20nam%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22xRI2pi9kHv8%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22M%E1%BA%ABu%2049%20N%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Kho%C3%A1ng%20Avene%20N%E1%BB%AF%20mi%E1%BB%81n%20Nam%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22891GRbAzr8E%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22M%E1%BA%ABu%20t%E1%BB%95ng%20%C4%91%C3%A0i%2073%20T%E1%BB%95ng%20%C4%91%C3%A0i%20sony%20ti%E1%BA%BFng%20Vi%E1%BB%87t%20N%E1%BB%AF%20mi%E1%BB%81n%20B%E1%BA%AFc%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22QFRL_LC6Kt0%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22%20M%E1%BA%ABu%20l%E1%BB%9Di%20ch%C3%A0o%20ti%E1%BA%BFng%20anh%203%20VivoCity%20N%E1%BB%AF%20mi%E1%BB%81n%20Nam%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22WcRnQxPo85o%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22M%E1%BA%ABu%20l%E1%BB%9Di%20ch%C3%A0o%2082%20VivoCity%20N%E1%BB%AF%20mi%E1%BB%81n%20Nam%20%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%2211NwNCSjA_4%22%7D%5D”][vc_empty_space height=”25″][slz_button btn=”%5B%7B%22layout%22%3A%22layout-1%22%2C%22title%22%3A%22C%C3%82U%20H%E1%BB%8EI%20TH%C6%AF%E1%BB%9CNG%20G%E1%BA%B6P%20NH%E1%BA%A4T%22%2C%22box_shadow%22%3A%22true%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnguyenbau.studio%252Fbang-gia-thu-am-quang-cao%252F%7Ctitle%3AB%25E1%25BA%25A3ng%2520Gi%25C3%25A1%25203%2520Studio%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22border_width%22%3A%222%22%2C%22border_style%22%3A%22dotted%22%2C%22border_radius%22%3A%222%22%2C%22margin_right%22%3A%222%22%2C%22icon_library%22%3A%22vs%22%2C%22icon_position%22%3A%22left%22%7D%2C%7B%22layout%22%3A%22layout-1%22%2C%22title%22%3A%22H%C3%8CNH%20%E1%BA%A2NH%20HO%E1%BA%A0T%20%C4%90%E1%BB%98NG%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnguyenbau.studio%252Fhinh-anh-3-studio-a-b-c%252F%7Ctitle%3AB%25E1%25BA%25A3ng%2520Gi%25C3%25A1%25204%2520Studio%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22border_style%22%3A%22solid%22%2C%22icon_library%22%3A%22vs%22%2C%22icon_position%22%3A%22right%22%7D%5D”][vc_column_text css_animation=”fadeInDownBig”]

99 Voice Các Nhãn Hiệu Saporo, Daikin, Manulife, Chí Tài, Ốc Thanh Vân, Vietnam Idol…

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][slz_main_title subtitle=”GIẢM ĐẾN 50% KHI QUAY MV PHÒNG THU – MV STUDIO” align=”center” extra_title=”Giá Gốc 1000k chỉ còn 500k” show_icon=”0″ image=”2938″][vc_row_inner css=”.vc_custom_1488550936219{margin-top: -60px !important;}”][vc_column_inner width=”1/2″][vc_empty_space][vc_column_text]Đơn giản, tiết kiệm nhất vẫn là quay MV Studio cho những ai đam mê Đang KM -50% chỉ còn 500k - giá gốc  1.000.000đ

[/vc_column_text][slz_video_carousel style=”style-3″ list_video=”%5B%7B%22video_title%22%3A%22Masup%20T%E1%BA%BFt%20Phan%20M%E1%BA%A1nh%20Qu%E1%BB%B3nh%20-%20SooBin%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22GWTAPnV1yUg%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22LOSS%20OF%20LOVE%20%7C%20Theme%20from%20%5C%22Sunflower%20-%20I%20girasoli%5C%22%20(1970)%20%7C%20Vo%20Le%20Vy%20%7C%20Cover%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22pQ2KNahK36Y%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22%20M%C3%ACnh%20c%C6%B0%E1%BB%9Bi%20nhau%20%C4%91i%20-%20B%C3%B9i%20Anh%20Tu%E1%BA%A5n%20ft%20Kim%20Hi%E1%BB%81n%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22OpnszZCnCBI%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22%C3%81NH%20S%C3%81NG%20TR%E1%BB%9E%20L%E1%BA%A0I%20-%20D%C3%A0n%20D%E1%BB%B1ng%20V%C3%A0%20S%E1%BA%A3n%20Xu%E1%BA%A5t%20%3A%20Nguy%E1%BB%85n%20B%C3%A1u%20Studio.%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%227hbeJVgwJfg%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22Em%20G%C3%A1i%20M%C6%B0a%20-%20Hu%E1%BB%B3nh%20Nh%C6%B0%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22hmKIRPcQBqA%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22L%C3%B2ng%20m%C3%A3i%20y%C3%AAu%20th%C6%B0%C6%A1ng%20-%20M%E1%BB%B9%20Ti%C3%AAn%20Bolero%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22lCojKXd586I%22%7D%5D”][vc_empty_space height=”25″][slz_button alignment=”text-r” btn=”%5B%7B%22layout%22%3A%22layout-1%22%2C%22title%22%3A%22B%E1%BA%A3ng%20Gi%C3%A1%2C%20S%E1%BA%A3n%20Ph%E1%BA%A9m%204%20Studio%20A%2CB%2CC%2CD%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnguyenbau.studio%252Fbang-gia-thu-am-bai-hat%252F%7Ctitle%3AB%25E1%25BA%25A3ng%2520Gi%25C3%25A1%25204%2520Studio%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22border_style%22%3A%22solid%22%2C%22icon_library%22%3A%22vs%22%2C%22icon_position%22%3A%22left%22%7D%2C%7B%22layout%22%3A%22layout-1%22%2C%22title%22%3A%22H%C3%8CNH%20%E1%BA%A2NH%20HO%E1%BA%A0T%20%C4%90%E1%BB%98NG%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnguyenbau.studio%252Fbang-gia-thu-am-bai-hat%252F%7Ctitle%3AB%25E1%25BA%25A3ng%2520Gi%25C3%25A1%25204%2520Studio%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22border_style%22%3A%22solid%22%2C%22icon_library%22%3A%22vs%22%2C%22icon_position%22%3A%22left%22%7D%5D”][vc_empty_space height=”25″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_empty_space][vc_column_text]

Cung Cấp các dịch vụ quay Ngoại Cảnh, ĐẶC BIỆT Quay Sân Khấu lên tới 8 camera man cho hình ảnh sống động, chân thật nhất ...
Và Đơn giản, tiết kiệm nhất vẫn là quay MV Studio cho những ai đam mê Đang KM -50% chỉ còn 500k - giá gốc  1.000.000đ

[/vc_column_text][slz_video_carousel style=”style-3″ list_video=”%5B%7B%22video_title%22%3A%22MV%20G%C3%A1nh%20M%E1%BA%B9%20%20-%20Anthony%20Nguy%E1%BB%85n%20DVD%20Vol%206%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22mFSaarQEkoI%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22T%C3%ACnh%20C%C3%B2n%20Th%E1%BA%A5p%20Tho%C3%A1ng%20M%C6%B0a%20Bay%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22ObdL4vvXoyM%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22Gi%C3%A1o%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Im%20B%C3%B3ng%20-%20Th%C3%B9y%20Dung%20-%20Duy%20An%20-%20T%E1%BB%AB%20Album%20CD%20Vol%203%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%2224itczqwyMI%22%7D%2C%7B%22video_title%22%3A%22T%C3%A1m%20%C4%90i%E1%BB%87p%20Kh%C3%BAc%20-%20KTS%20Xu%C3%A2n%20Huy%22%2C%22video_type%22%3A%22youtube%22%2C%22youtube_id%22%3A%22WyuCtfiuN0M%22%7D%5D”][vc_empty_space height=”25″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][slz_block_posts_carousel template=”1″ column=”1″ style=”2″ limit_post=”30″ category_list=”%5B%7B%22category_slug%22%3A%22bai-doc-nhieu%22%7D%5D” tag_list=”%5B%7B%7D%5D” author_list=”%5B%7B%7D%5D” post_format=”%5B%7B%7D%5D” category_filter=”category”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1625477602457{padding-top: 65px !important;padding-bottom: 100px !important;background: #0a0a0a url(http://phongthuambaustudio.com/wp-content/uploads/2017/03/home-rock-bg3.jpg?id=5402) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” el_class=”slz_bg-parallax”][vc_column][slz_main_title subtitle=”Ca Sỹ, Các Đối Tác Cty, Đơn Vị …Thực hiện Dự Án tại Nguyễn Báu Studio” align=”center” subtitle_color=”#ffffff” show_icon=”0″ title=”Trấn Thành, NS Chí Tài, Phan Mạnh Quỳnh, Lưu Ánh Loan, Đại Sứ Quán Mỹ, Masan Group, Hoà Bình Corp, Đài HTV …” image=”2938″ title_color=”#ffffff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][slz_posts_block block_title_color=”#ffffff” layout=”layout-3″ list_column_3=”4″ limit_post=”8″ excerpt_length=”50″ category_list=”%5B%7B%22category_slug%22%3A%221-studio-news%22%7D%5D” tag_list=”%5B%7B%22tag_slug%22%3A%22tin-1%22%7D%5D” author_list=”%5B%7B%7D%5D” post_format=”%5B%7B%7D%5D” title_color=”#ffffff”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][slz_posts_block block_title_color=”#ffffff” layout=”layout-3″ list_column_3=”4″ limit_post=”8″ excerpt_length=”50″ category_list=”%5B%7B%22category_slug%22%3A%221-studio-news%22%7D%5D” tag_list=”%5B%7B%22tag_slug%22%3A%22tin-4-doi-tac%22%7D%2C%7B%22tag_slug%22%3A%22tin-5-htpt%22%7D%5D” author_list=”%5B%7B%7D%5D” post_format=”%5B%7B%7D%5D” title_color=”#ffffff”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space height=”35px”][slz_button alignment=”text-c” btn=”%5B%7B%22layout%22%3A%22layout-1%22%2C%22title%22%3A%226%20B%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%20%C3%82m%20C%C6%A1%20B%E1%BA%A3n%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnguyenbau.studio%252Fthu-am-bai-hat-se-nhu-the-nao%252F%7Ctitle%3A6%2520Buoc%2520thu%2520am%7C%7C%22%2C%22border_style%22%3A%22solid%22%2C%22icon_library%22%3A%22vs%22%2C%22icon_position%22%3A%22right%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][slz_main_title align=”center” show_icon=”0″ image=”2938″ title=”NGUYỄN BÁU TRÊN BÁO CHÍ VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG”][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][slz_icon_box column=”1″ icon_box=”%5B%7B%22align%22%3A%22center%22%2C%22block_bg_color%22%3A%22%2302101b%22%2C%22icon_type%22%3A%2202%22%2C%22icon_library%22%3A%22openiconic%22%2C%22icon_vs%22%3A%22fa%20fa-gitlab%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-target%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22icon_bd_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22img_up%22%3A%2210481%22%2C%22title%22%3A%22B%C3%81O%20THANH%20NI%C3%8AN%20%3A%20NH%E1%BA%A0C%20S%C4%A8%20NGUY%E1%BB%84N%20L%C3%8A%20NG%E1%BB%8CC%20B%C3%81U%20(NGUY%E1%BB%84N%20B%C3%81U)%20V%C3%80%20H%E1%BB%A8A%20MINH%20%C4%90%E1%BA%A0T%20NHI%E1%BB%80U%20NGH%E1%BB%86%20S%C4%A8%20KH%C3%81C%20RA%20M%E1%BA%AET%20CA%20KH%C3%9AC%20H%C3%83Y%20L%C3%80M%20M%E1%BB%98T%20%C4%90I%E1%BB%80U%20G%C3%8C%20%C4%90%C3%93.%22%2C%22title_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22des%22%3A%22H%E1%BB%A9a%20Minh%20%C4%90%E1%BA%A1t%20h%E1%BB%A3p%20t%C3%A1c%20c%C3%B9ng%20nh%E1%BA%A1c%20s%C4%A9%20Nguy%E1%BB%85n%20L%C3%AA%20Ng%E1%BB%8Dc%20B%C3%A1u%20(Nguy%E1%BB%85n%20B%C3%A1u)%20v%C3%A0%20nhi%E1%BB%81u%20ngh%E1%BB%87%20s%C4%A9%20kh%C3%A1c%20ra%20m%E1%BA%AFt%20ca%20kh%C3%BAc%20H%C3%A3y%20l%C3%A0m%20m%E1%BB%99t%20%C4%91i%E1%BB%81u%20g%C3%AC%20%C4%91%C3%B3.%20%C4%90%C3%A2y%20l%C3%A0%20s%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20%C3%A2m%20nh%E1%BA%A1c%20m%E1%BB%9Bi%20nh%E1%BA%A5t%20c%E1%BB%A7a%20H%E1%BB%A9a%20Minh%20%C4%90%E1%BA%A1t%20sau%20b%C3%A0i%20h%C3%A1t%20V%E1%BB%A3%20ch%E1%BB%93ng%20son.%22%2C%22des_color%22%3A%22%23d4d9e3%22%2C%22button_text_color%22%3A%22%23000000%22%2C%22button_link%22%3A%22%7C%7C%7C%22%7D%5D”][slz_button alignment=”text-c” btn=”%5B%7B%22layout%22%3A%22layout-1%22%2C%22title%22%3A%22Link%20Tr%C3%AAn%20B%C3%A1o%20Thanh%20Ni%C3%AAn%20-%20M%E1%BB%8Di%20%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Click%20%20%F0%9F%91%89%20%20T%E1%BA%A1i%20%C4%90%C3%A2y%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fthanhnien.vn%252Fgiai-tri%252Fhua-minh-dat-tiep-tuc-lan-san-am-nhac-voi-ca-khuc-hay-lam-mot-dieu-gi-do-1428301.html%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22border_style%22%3A%22solid%22%2C%22icon_library%22%3A%22vs%22%2C%22icon_position%22%3A%22right%22%7D%5D”][vc_empty_space height=”10px”][slz_icon_box column=”1″ icon_box=”%5B%7B%22align%22%3A%22center%22%2C%22block_bg_color%22%3A%22%2302101b%22%2C%22icon_type%22%3A%2202%22%2C%22icon_library%22%3A%22openiconic%22%2C%22icon_vs%22%3A%22fa%20fa-gitlab%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-target%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22icon_bd_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22img_up%22%3A%2210484%22%2C%22title%22%3A%22B%C3%A1o%20Tu%E1%BB%95i%20Tr%E1%BA%BB%20C%C6%B0%E1%BB%9Di%22%2C%22title_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22des%22%3A%22H%C3%A3y%20l%C3%A0m%20m%E1%BB%99t%20%C4%91i%E1%BB%81u%20g%C3%AC%20%C4%91%C3%B3%20l%C3%A0%20ca%20kh%C3%BAc%20do%20nh%E1%BA%A1c%20s%C4%A9%20Nguy%E1%BB%85n%20L%C3%AA%20Ng%E1%BB%8Dc%20B%C3%A1u%20s%C3%A1ng%20t%C3%A1c%20mang%20theo%20tinh%20th%E1%BA%A7n%20k%C3%AAu%20g%E1%BB%8Di%20v%C3%A0%20truy%E1%BB%81n%20c%E1%BA%A3m%20h%E1%BB%A9ng%20cho%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20nghe.%20Ca%20kh%C3%BAc%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20s%C3%A1ng%20t%C3%A1c%20ngay%20khi%20%C4%91%E1%BA%A1i%20d%E1%BB%8Bch%20Covid%20b%C3%B9ng%20ph%C3%A1t%20tr%C3%AAn%20th%E1%BA%BF%20gi%E1%BB%9Bi.%20Th%E1%BB%9Di%20%C4%91i%E1%BB%83m%20%C4%91%C3%B3%2C%20Ng%E1%BB%8Dc%20B%C3%A1u%20c%C5%A9ng%20%C4%91%C3%A3%20nh%E1%BA%ADn%20ra%20gi%E1%BB%9Bi%20tr%E1%BA%BB%2C%20con%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%E1%BA%A7n%20ph%E1%BA%A3i%20thay%20%C4%91%E1%BB%95i%2C%20c%E1%BA%A7n%20ph%E1%BA%A3i%20m%E1%BA%A1nh%20m%E1%BA%BD%20h%C6%A1n%20cho%20s%E1%BB%B1%20ti%E1%BA%BFn%20h%C3%B3a%20m%E1%BB%9Bi%20%F0%9F%91%87%22%2C%22des_color%22%3A%22%23d4d9e3%22%2C%22button_text_color%22%3A%22%23000000%22%2C%22button_link%22%3A%22%7C%7C%7C%22%7D%5D”][slz_button alignment=”text-c” btn=”%5B%7B%22layout%22%3A%22layout-1%22%2C%22title%22%3A%22Link%20G%E1%BB%91c%20B%C3%A1o%20Tu%E1%BB%95i%20Tr%E1%BA%BB%20C%C6%B0%E1%BB%9Di%20-%20Click%20T%E1%BA%A1i%20%C4%90%C3%A2y%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fcuoi.tuoitre.vn%252Fgiai-tri%252Fhua-minh-dat-cung-nhac-si-nguyen-le-ngoc-bau-ra-mat-ca-khuc-moi-2021081095315562.html%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22border_style%22%3A%22solid%22%2C%22icon_library%22%3A%22vs%22%2C%22icon_position%22%3A%22right%22%7D%5D”][vc_empty_space height=”10px”][slz_icon_box column=”1″ icon_box=”%5B%7B%22align%22%3A%22center%22%2C%22block_bg_color%22%3A%22%2302101b%22%2C%22icon_type%22%3A%2202%22%2C%22icon_library%22%3A%22openiconic%22%2C%22icon_vs%22%3A%22fa%20fa-gitlab%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-target%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22icon_bd_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22img_up%22%3A%2210489%22%2C%22title%22%3A%22B%C3%81O%20SAO%20STAR%20%3A%20Nh%E1%BA%A1c%20s%C4%A9%20Nguy%E1%BB%85n%20L%C3%AA%20Ng%E1%BB%8Dc%20B%C3%A1u%20chia%20s%E1%BA%BB%20v%E1%BB%81%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20%22%2C%22title_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22des%22%3A%22T%C3%B4i%20s%C3%A1ng%20t%C3%A1c%20ca%20kh%C3%BAc%20n%C3%A0y%20ho%C3%A0n%20to%C3%A0n%20l%C3%A0%20m%E1%BB%99t%20%C4%91i%E1%BB%81u%20t%E1%BB%B1%20nhi%C3%AAn%2C%20nh%C6%B0ng%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20kh%E1%BB%9Fi%20ngu%E1%BB%93n%20t%E1%BB%AB%20sau%20khi%20t%C3%B4i%20%C4%91%E1%BB%8Dc%20quy%E1%BB%83n%20s%C3%A1ch%20%E2%80%9CNh%C3%A0%20Gi%E1%BA%A3%20Kim%E2%80%9D%20c%E1%BB%A7a%20Paulo%20Coelho%20t%C3%B4i%20%C4%91%C3%A3%20b%E1%BB%8B%20%C3%A1m%20%E1%BA%A3nh%20b%E1%BB%9Fi%20c%C3%A2u%20%5C%22Ch%E1%BB%89%20khi%20n%C3%A0o%20c%C3%B3%20kh%E1%BA%A3%20n%C4%83ng%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20gi%E1%BA%A5c%20m%C6%A1%20th%C3%AC%20cu%E1%BB%99c%20s%E1%BB%91ng%20m%E1%BB%9Bi%20%C4%91%C3%A1ng%20s%E1%BB%91ng%E2%80%9D%20%C4%91%C3%B3%20ch%C3%ADnh%20l%C3%A0%20ngu%E1%BB%93n%20c%E1%BA%A3m%20h%E1%BB%A9ng%20%C4%91%E1%BB%83%20t%C3%B4i%20s%C3%A1ng%20t%C3%A1c%20ra%20ca%20kh%C3%BAc.%20B%E1%BB%9Fi%20theo%20t%C3%B4i%2C%20b%E1%BA%A5t%20k%E1%BB%83%20gi%C3%A0u%20hay%20ngh%C3%A8o%2C%20sang%20hay%20h%C3%A8n%2C%20ai%20c%C5%A9ng%20%C4%91%E1%BB%81u%20c%C3%B3%20m%E1%BB%99t%20vai%20tr%C3%B2%20trong%20d%C3%B2ng%20ch%E1%BA%A3y%20c%E1%BB%A7a%20x%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20-%20th%E1%BA%BF%20gi%E1%BB%9Bi%20.%20Ch%C3%ADnh%20v%C3%AC%20th%E1%BA%BF%2C%20khi%20b%E1%BA%A1n%20h%C3%A0nh%20%C4%91%E1%BB%99ng%20l%C3%A0m%20thay%20%C4%91%E1%BB%95i%20b%E1%BA%A5t%20k%E1%BB%B3%20m%E1%BB%99t%20%C4%91i%E1%BB%81u%20g%C3%AC%20%C4%91%C3%B3%2C%20th%C3%AC%20c%C5%A9ng%20s%E1%BA%BD%20khi%E1%BA%BFn%20th%E1%BA%BF%20gi%E1%BB%9Bi%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20thay%20%C4%91%E1%BB%95i.%22%2C%22des_color%22%3A%22%23d4d9e3%22%2C%22button_text_color%22%3A%22%23000000%22%2C%22button_link%22%3A%22%7C%7C%7C%22%7D%5D”][slz_button alignment=”text-c” btn=”%5B%7B%22layout%22%3A%22layout-1%22%2C%22title%22%3A%22Link%20Tr%C3%AAn%20B%C3%A1o%20Sao%20Star%20-%20M%E1%BB%8Di%20%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Click%20%20%F0%9F%91%89%20%20T%E1%BA%A1i%20%C4%90%C3%A2y%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fsaostar.vn%252Fam-nhac%252Fnhac-si-nguyen-le-ngoc-bau-chia-se-ve-du-an-hay-lam-mot-dieu-gi-do-202108091027382479.html%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22border_style%22%3A%22solid%22%2C%22icon_library%22%3A%22vs%22%2C%22icon_position%22%3A%22right%22%7D%5D”][vc_empty_space height=”10px”][slz_icon_box column=”1″ icon_box=”%5B%7B%22align%22%3A%22center%22%2C%22block_bg_color%22%3A%22%2302101b%22%2C%22icon_type%22%3A%2202%22%2C%22icon_library%22%3A%22openiconic%22%2C%22icon_vs%22%3A%22fa%20fa-gitlab%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-target%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22icon_bd_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22img_up%22%3A%2210460%22%2C%22title%22%3A%22Tr%C3%AAn%20ZING%20MP3%20%3A%20https%3A%2F%2Fzingmp3.vn%2Fnghe-si%2FNguyen-Bau%22%2C%22title_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22des%22%3A%22V%E1%BB%9Bi%20ni%E1%BB%81m%20%C4%91am%20m%C3%AA%20%C3%A2m%20nh%E1%BA%A1c%20t%E1%BB%AB%20nh%E1%BB%8F%2C%20%C4%91%E1%BA%B7c%20bi%E1%BB%87t%20trong%20l%C4%A9nh%20v%E1%BB%B1c%20s%C3%A1ng%20t%C3%A1c%20%2C%20Nguy%E1%BB%85n%20B%C3%A1u%20t%E1%BB%B1%20m%C3%A0y%20m%C3%B2%20vi%E1%BA%BFt%20ca%20kh%C3%BAc%20%C4%91%E1%BA%A7u%20tay%20v%C3%A0o%20n%C4%83m%2018%20tu%E1%BB%95i%20.%5CnSau%20%C4%91%C3%B3%20theo%20h%E1%BB%8Dc%20t%E1%BA%A1i%20Nh%E1%BA%A1c%20Vi%E1%BB%87n%20tp%20HCM%20-%20khoa%20s%C3%A1ng%20t%C3%A1c%20.%20Kh%C3%B4ng%20h%C3%A0i%20l%C3%B2ng%20v%E1%BB%9Bi%20nh%E1%BB%AFng%20l%E1%BB%91i%20c%C3%B3%20s%E1%BA%B5n%2C%20c%C3%B9ng%20v%E1%BB%9Bi%20mong%20mu%E1%BB%91n%20t%E1%BA%A1o%20ra%20m%E1%BB%99t%20phong%20c%C3%A1ch%20ri%C3%AAng.%20Anh%20%C4%91%C3%A3%20t%C3%ACm%20t%C3%B2i%20v%E1%BB%81%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20thu%20%C3%A2m%20v%C3%A0%20c%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87%20s%E1%BA%A3n%20xu%E1%BA%A5t%20%C3%A2m%20nh%E1%BA%A1c%20t%E1%BA%A1i%20c%C3%A1c%20studio%20chuy%C3%AAn%20nghi%E1%BB%87p.%20%C4%90%E1%BA%BFn%20n%C4%83m%202014%20sau%204%20n%C4%83m%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A7%20studio%20thu%20%C3%A2m%20t%E1%BA%A1i%20Tp%20HCM%20.%20Anh%20m%E1%BB%9Bi%20c%C3%B3%20%C4%91%E1%BB%A7%20%C4%91i%E1%BB%81u%20ki%E1%BB%87n%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20MV%20%C4%91%E1%BA%A7u%20tay%20%C4%90%E1%BB%83%20Nh%E1%BB%9B%20Nhau%20theo%20%C4%91%C3%BAng%20phong%20c%C3%A1ch%20m%C3%ACnh%20y%C3%AAu%20th%C3%ADch.%22%2C%22des_color%22%3A%22%23d4d9e3%22%2C%22button_text_color%22%3A%22%23000000%22%2C%22button_link%22%3A%22%7C%7C%7C%22%7D%5D”][slz_button alignment=”text-c” btn=”%5B%7B%22layout%22%3A%22layout-1%22%2C%22title%22%3A%22Profile%20Tr%C3%AAn%20Zing%20Mp3%20-%20M%E1%BB%8Di%20%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Click%20%20%F0%9F%91%89%20%20T%E1%BA%A1i%20%C4%90%C3%A2y%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fzingmp3.vn%252Fnghe-si%252FNguyen-Bau%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22border_style%22%3A%22solid%22%2C%22icon_library%22%3A%22vs%22%2C%22icon_position%22%3A%22right%22%7D%5D”][vc_empty_space height=”10px”][slz_icon_box title=”Youtube” column=”1″ icon_box=”%5B%7B%22align%22%3A%22center%22%2C%22block_bg_color%22%3A%22%2302101b%22%2C%22icon_type%22%3A%2202%22%2C%22icon_library%22%3A%22openiconic%22%2C%22icon_vs%22%3A%22fa%20fa-gitlab%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-target%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22icon_bd_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22img_up%22%3A%2210516%22%2C%22title%22%3A%22Youtube%22%2C%22title_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22des%22%3A%22N%E1%BA%BFu%20b%E1%BA%A1n%20l%C3%A0%201%20c%C3%B4ng%20nh%C3%A2n%2C%20k%E1%BB%B9%20s%C6%B0%2C%20b%C3%A1c%20s%E1%BB%B9%2C%20nh%C3%A2n%20vi%C3%AAn%20v%C4%83n%20ph%C3%B2ng…%C4%91ang%20l%C3%A0m%20vi%E1%BB%87c%208%20ti%E1%BA%BFng%20m%E1%BB%97i%20ng%C3%A0y%20%E1%BB%9F%20b%E1%BA%A5t%20k%E1%BB%B3%20C%C3%B4ng%20Ty%20hay%20m%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20n%C3%A0o%20v%C3%A0%20b%E1%BA%A1n%20c%E1%BA%A3m%20th%E1%BA%A5y%20cu%E1%BB%99c%20s%E1%BB%91ng%20ch%C3%A1n%20n%E1%BA%A3n%2C%20l%E1%BA%B7p%20%C4%91i%20l%E1%BA%B7p%20l%E1%BA%A1i%2C%20ng%C3%A0y%20n%C3%A0y%20qua%20th%C3%A1ng%20n%E1%BB%8D%20c%E1%BB%A9%20th%E1%BA%BF%2C%20c%E1%BB%A9%20th%E1%BA%BF%20….Th%C3%AC%20%C4%91%C3%A2y%20l%C3%A0%201%20s%C3%A1ng%20t%C3%A1c%20n%C3%B3i%20v%E1%BB%81%20b%E1%BA%A1n%2C%20ch%C3%ADnh%20cu%E1%BB%99c%20%C4%91%E1%BB%9Di%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BA%A1n%20v%C3%A0%20d%C3%A0nh%20ri%C3%AAng%20cho%20ch%C3%ADnh%20B%E1%BA%A1n%20%20%F0%9F%91%87%5Cn%C4%90%E1%BA%B7c%20Bi%E1%BB%87t%20%C4%91o%E1%BA%A1n%20Rap%20kh%C3%A1%20h%C3%A0i%20h%C6%B0%E1%BB%9Bc%20do%204%20Rapper%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20%3A%20%22%2C%22des_color%22%3A%22%23d4d9e3%22%2C%22button_text_color%22%3A%22%23000000%22%2C%22button_link%22%3A%22%7C%7C%7C%22%7D%5D”][slz_button alignment=”text-c” btn=”%5B%7B%22layout%22%3A%22layout-1%22%2C%22title%22%3A%22K%C3%AAnh%20Youtube%20%20-%20M%E1%BB%8Di%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Click%20%20%F0%9F%91%89%20%20T%E1%BA%A1i%20%C4%90%C3%A2y%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fchannel%252FUCTHHP54SyOJEyvSxYAn2m_A%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22border_style%22%3A%22solid%22%2C%22icon_library%22%3A%22vs%22%2C%22icon_position%22%3A%22right%22%7D%5D”][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][slz_icon_box column=”1″ icon_box=”%5B%7B%22align%22%3A%22center%22%2C%22block_bg_color%22%3A%22%2302101b%22%2C%22icon_type%22%3A%2202%22%2C%22icon_library%22%3A%22openiconic%22%2C%22icon_vs%22%3A%22fa%20fa-gitlab%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-target%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22icon_bd_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22img_up%22%3A%2210491%22%2C%22title%22%3A%22B%C3%A1o%20M%E1%BB%9Bi%22%2C%22title_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22des%22%3A%22D%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20n%C3%A0y%20%C4%91%C3%A3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20anh%20b%E1%BA%AFt%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%E1%BB%AB%20khi%20d%E1%BB%8Bch%20b%E1%BB%87nh%20Covid-19%20b%E1%BA%AFt%20%C4%91%E1%BA%A7u%20b%C3%B9ng%20ph%C3%A1t%20tr%C3%AAn%20th%E1%BA%BF%20gi%E1%BB%9Bi.%20Khi%20%E1%BA%A5y%2C%20anh%20nh%E1%BA%ADn%20ra%20gi%E1%BB%9Bi%20tr%E1%BA%BB%20c%E1%BA%A7n%20ph%E1%BA%A3i%20thay%20%C4%91%E1%BB%95i%2C%20m%E1%BA%A1nh%20m%E1%BA%BD%20h%C6%A1n%20cho%20m%E1%BB%99t%20th%E1%BA%BF%20gi%E1%BB%9Bi%20m%E1%BB%9Bi%20h%E1%BA%ADu%20Covid.%20%5Cn%5CnSau%20khi%20vi%E1%BA%BFt%20l%E1%BB%9Di%2C%20l%C3%A0m%20nh%E1%BA%A1c%2C%20Nguy%E1%BB%85n%20B%C3%A1u%20d%C3%A0nh%20nhi%E1%BB%81u%20th%E1%BB%9Di%20gian%20ph%E1%BB%91i%20%C4%91i%20ph%E1%BB%91i%20l%E1%BA%A1i%20c%C3%A1c%20th%E1%BB%83%20lo%E1%BA%A1i%20t%E1%BB%AB%20Rock%20heavy%2C%20Pop%2C%20Dance%2C%20Remix%E2%80%A6%20sao%20cho%20truy%E1%BB%81n%20t%E1%BA%A3i%20%C4%91%C3%BAng%20tinh%20th%E1%BA%A7n%20anh%20mong%20mu%E1%BB%91n%20nh%E1%BA%A5t.%5Cn%F0%9F%91%87%5Cn%22%2C%22des_color%22%3A%22%23d4d9e3%22%2C%22button_text_color%22%3A%22%23000000%22%2C%22button_link%22%3A%22%7C%7C%7C%22%7D%5D”][slz_button alignment=”text-c” btn=”%5B%7B%22layout%22%3A%22layout-1%22%2C%22title%22%3A%22%20B%C3%A1o%20M%E1%BB%9Bi%20-%20M%E1%BB%8Di%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Click%20%20%F0%9F%91%89%20%20T%E1%BA%A1i%20%C4%90%C3%A2y%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fbaomoi.com%252Fhua-minh-dat-va-nhac-si-nguyen-bau-hat-co-vu-gioi-tre%252Fc%252F39815451.epi%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22border_style%22%3A%22solid%22%2C%22icon_library%22%3A%22vs%22%2C%22icon_position%22%3A%22right%22%7D%5D”][vc_empty_space height=”10px”][slz_icon_box column=”1″ icon_box=”%5B%7B%22align%22%3A%22center%22%2C%22block_bg_color%22%3A%22%2302101b%22%2C%22icon_type%22%3A%2202%22%2C%22icon_library%22%3A%22openiconic%22%2C%22icon_vs%22%3A%22fa%20fa-gitlab%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-target%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22icon_bd_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22img_up%22%3A%2210493%22%2C%22title%22%3A%22B%C3%A1o%20Yeah1%22%2C%22title_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22des%22%3A%22Phong%20c%C3%A1ch%20cool%20ng%E1%BA%A7u%20hi%E1%BA%BFm%20th%E1%BA%A5y%20c%E1%BB%A7a%20H%E1%BB%A9a%20Minh%20%C4%90%E1%BA%A1t%2C%20trong%20s%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20%C3%A2m%20nh%E1%BA%A1c%20%5C%22H%C3%A3y%20l%C3%A0m%20m%E1%BB%99t%20%C4%91i%E1%BB%81u%20g%C3%AC%20%C4%91%C3%B3%5C%22%2C%20H%E1%BB%A9a%20Minh%20%C4%90%E1%BA%A1t%20c%C3%B2n%20g%C3%A2y%20ch%C3%BA%20%C3%BD%20v%E1%BB%9Bi%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BB%8Dc%20rap%20h%C3%A0i%20h%C6%B0%E1%BB%9Bc%20nh%C6%B0ng%20kh%C3%B4ng%20k%C3%A9m%20ph%E1%BA%A7n%20chuy%C3%AAn%20nghi%E1%BB%87p.%20H%E1%BB%A9a%20Minh%20%C4%90%E1%BA%A1t%20cho%20bi%E1%BA%BFt%20b%E1%BA%A3n%20th%C3%A2n%20c%C5%A9ng%20r%E1%BA%A5t%20th%C3%ADch%20giai%20%C4%91i%E1%BB%87u%20b%C3%A0i%20h%C3%A1t.%5Cn%5Cn%22%2C%22des_color%22%3A%22%23d4d9e3%22%2C%22button_text_color%22%3A%22%23000000%22%2C%22button_link%22%3A%22%7C%7C%7C%22%7D%5D”][slz_button alignment=”text-c” btn=”%5B%7B%22layout%22%3A%22layout-1%22%2C%22title%22%3A%22B%C3%A1o%20YEAH1%20-%20M%E1%BB%8Di%20%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Click%20%20%F0%9F%91%89%20%20T%E1%BA%A1i%20%C4%90%C3%A2y%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fyeah1.com%252Fviet-nam%252Fhua-minh-dat-tro-tai-ban-rap-o-lan-cam-mic-thu-2-trong-su-nghiep-e71bBQ51GY.html%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22border_style%22%3A%22solid%22%2C%22icon_library%22%3A%22vs%22%2C%22icon_position%22%3A%22right%22%7D%5D”][vc_empty_space height=”10px”][slz_icon_box column=”1″ icon_box=”%5B%7B%22align%22%3A%22center%22%2C%22block_bg_color%22%3A%22%2302101b%22%2C%22icon_type%22%3A%2202%22%2C%22icon_library%22%3A%22openiconic%22%2C%22icon_vs%22%3A%22fa%20fa-gitlab%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-target%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22icon_bd_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22img_up%22%3A%2210497%22%2C%22title%22%3A%22B%C3%A1o%20Ng%C3%B4i%20Sao%20%3A%22%2C%22title_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22des%22%3A%22%20%5C%22T%C3%B4i%20c%E1%BA%A3m%20th%E1%BA%A5y%20l%E1%BB%9Di%20b%C3%A0i%20h%C3%A1t%20th%E1%BA%ADt%20thi%E1%BA%BFt%20th%E1%BB%B1c%2C%20%C3%BD%20ngh%C4%A9a.%20N%E1%BA%BFu%20b%E1%BA%A1n%20l%C3%A0%20m%E1%BB%99t%20c%C3%B4ng%20nh%C3%A2n%2C%20k%E1%BB%B9%20s%C6%B0%2C%20b%C3%A1c%20s%C4%A9%20hay%20nh%C3%A2n%20vi%C3%AAn%20v%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20%C4%91ang%20l%C3%A0m%20vi%E1%BB%87c%208%20ti%E1%BA%BFng%20m%E1%BB%97i%20ng%C3%A0y%20v%C3%A0%20c%E1%BA%A3m%20th%E1%BA%A5y%20cu%E1%BB%99c%20s%E1%BB%91ng%20nh%C3%A0m%20ch%C3%A1n%2C%20l%E1%BA%B7p%20%C4%91i%20l%E1%BA%B7p%20l%E1%BA%A1i%20kh%C3%B4ng%20g%C3%AC%20kh%C3%A1c%20bi%E1%BB%87t%20th%C3%AC%20%C4%91%C3%A2y%20l%C3%A0%20s%C3%A1ng%20t%C3%A1c%20d%C3%A0nh%20cho%20b%E1%BA%A1n.%20T%E1%BA%A5t%20c%E1%BA%A3%20ch%C3%BAng%20ta%20ch%E1%BB%89%20c%C3%B3%20m%E1%BB%99t%20th%E1%BB%9Di%20tu%E1%BB%95i%20tr%E1%BA%BB%20n%C3%AAn%20c%E1%BB%A9%20l%C3%A0m%20nh%E1%BB%AFng%20g%C3%AC%20m%C3%ACnh%20th%C3%ADch%2C%20c%E1%BB%91%20g%E1%BA%AFng%20h%E1%BA%BFt%20s%E1%BB%A9c%20trong%20m%E1%BB%8Di%20vi%E1%BB%87c.%20K%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20c%C3%B4ng%20vi%E1%BB%87c%20th%E1%BA%BF%20n%C3%A0o%20ph%E1%BB%A5%20thu%E1%BB%99c%20v%C3%A0o%20n%E1%BB%97%20l%E1%BB%B1c%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BA%A1n%5C%22%2C%22%2C%22des_color%22%3A%22%23d4d9e3%22%2C%22button_text_color%22%3A%22%23000000%22%2C%22button_link%22%3A%22%7C%7C%7C%22%7D%5D”][slz_button alignment=”text-c” btn=”%5B%7B%22layout%22%3A%22layout-1%22%2C%22title%22%3A%22Link%20Tr%C3%AAn%20B%C3%A1o%20Ng%C3%B4i%20Sao%20-%20M%E1%BB%8Di%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Click%20%20%F0%9F%91%89%20%20T%E1%BA%A1i%20%C4%90%C3%A2y%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fngoisao.net%252Fhua-minh-dat-khoe-giong-hat-tro-tai-rap-4337959.html%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22border_style%22%3A%22solid%22%2C%22icon_library%22%3A%22vs%22%2C%22icon_position%22%3A%22right%22%7D%5D”][vc_empty_space height=”10px”][slz_icon_box column=”1″ icon_box=”%5B%7B%22align%22%3A%22center%22%2C%22block_bg_color%22%3A%22%2302101b%22%2C%22icon_type%22%3A%2202%22%2C%22icon_library%22%3A%22openiconic%22%2C%22icon_vs%22%3A%22fa%20fa-gitlab%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-target%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22icon_bd_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22img_up%22%3A%2210514%22%2C%22title%22%3A%22Nhac.vn%22%2C%22title_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22des%22%3A%22https%3A%2F%2Fnhac.vn%2Fnghe-si%2Fnguyen-le-ngoc-bau-atJnVLo%22%2C%22des_color%22%3A%22%23d4d9e3%22%2C%22button_text_color%22%3A%22%23000000%22%2C%22button_link%22%3A%22%7C%7C%7C%22%7D%5D”][slz_button alignment=”text-c” btn=”%5B%7B%22layout%22%3A%22layout-1%22%2C%22title%22%3A%22Playlist%20%20Nhac.vn%20-%20M%E1%BB%8Di%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Click%20%20%F0%9F%91%89%20%20T%E1%BA%A1i%20%C4%90%C3%A2y%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnhac.vn%252Fnghe-si%252Fnguyen-le-ngoc-bau-atJnVLo%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22border_style%22%3A%22solid%22%2C%22icon_library%22%3A%22vs%22%2C%22icon_position%22%3A%22right%22%7D%5D”][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][slz_main_title subtitle=”CHÀO CÁC BẠN TIẾP THEO SAU ĐÂY SẼ LÀ” align=”center” extra_title=”TRONG 12 NĂM QUA” show_icon=”0″ image=”2938″ title=”CÁC CHUYÊN MỤC ĐƯỢC MỌI NGƯỜI CHÚ Ý VÀ YÊU THÍCH”][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][slz_icon_box column=”1″ icon_box=”%5B%7B%22align%22%3A%22center%22%2C%22block_bg_color%22%3A%22%2302101b%22%2C%22icon_type%22%3A%2202%22%2C%22icon_library%22%3A%22openiconic%22%2C%22icon_vs%22%3A%22fa%20fa-gitlab%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-target%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22icon_bd_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22img_up%22%3A%228822%22%2C%22title%22%3A%221%2F%20Gi%E1%BB%9Bi%20Thi%E1%BB%87u%20Nh%E1%BB%AFng%20B%C3%A0i%20H%C3%A1t%20%C4%90%E1%BA%A1t%20Gi%E1%BA%A3i%20Th%C6%B0%E1%BB%9Fng%2C%20Th%E1%BB%A9%20H%E1%BA%A1ng%20Cao%20T%E1%BA%A1i%20C%C3%A1c%20Cu%E1%BB%99c%20Thi%22%2C%22title_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22des%22%3A%22%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%A3c%20Thu%20%C3%82m%20V%C3%A0%20H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20D%E1%BA%ABn%20t%E1%BA%A1i%20Nguy%E1%BB%85n%20B%C3%A1u%20Studio%20%3A%20%5Cn-%20The%20Voice%2C%20%5Cn-%20Vstar%20Show%2C%20%5Cn-%20KST%20Idol%2C%5Cn-%20Be%20A%20Star%2C%20%5Cn-%20BE%20U%20Honda%20%5Cn…%22%2C%22des_color%22%3A%22%23d4d9e3%22%2C%22button_text_color%22%3A%22%23000000%22%2C%22button_link%22%3A%22%7C%7C%7C%22%7D%5D”][slz_button alignment=”text-c” btn=”%5B%7B%22layout%22%3A%22layout-1%22%2C%22title%22%3A%22C%C3%A1c%20B%C3%A0i%20H%C3%A1t%20%C4%90%E1%BA%A1t%20Gi%E1%BA%A3i%20Kh%C3%A1c%20-%20Click%20%20%F0%9F%91%89%20%20T%E1%BA%A1i%20%C4%90%C3%A2y%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnguyenbau.studio%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22border_style%22%3A%22solid%22%2C%22icon_library%22%3A%22vs%22%2C%22icon_position%22%3A%22right%22%7D%5D”][vc_empty_space height=”10px”][slz_icon_box column=”1″ icon_box=”%5B%7B%22align%22%3A%22center%22%2C%22block_bg_color%22%3A%22%2302101b%22%2C%22icon_type%22%3A%2202%22%2C%22icon_library%22%3A%22openiconic%22%2C%22icon_vs%22%3A%22fa%20fa-gitlab%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-target%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22icon_bd_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22img_up%22%3A%2210405%22%2C%22title%22%3A%222%2F%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20Tr%C3%ACnh%20Khuy%E1%BA%BFn%20M%C3%A3i%2C%20B%E1%BA%A3ng%20Gi%C3%A1%22%2C%22title_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22des%22%3A%22H%C3%ACnh%20%E1%BA%A2nh%20C%C3%A1c%20Studio%2C%20S%E1%BB%B1%20Kh%C3%A1c%20Nhau%20Gi%E1%BB%AFa%20Studio%20A%2CB%2CC%2C…-%5CnS%E1%BA%A3n%20Ph%E1%BA%A9m%2C%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A2nh%2C%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20Tr%C3%ACnh%20Khuy%E1%BA%BFn%20M%C3%A3i%20T%E1%BB%ABng%20Studio%20A%2C%20B%2C%20C%20%20%20Click%20Xem%20%F0%9F%91%87%22%2C%22des_color%22%3A%22%23d4d9e3%22%2C%22button_text_color%22%3A%22%23000000%22%2C%22button_link%22%3A%22%7C%7C%7C%22%7D%5D”][slz_button alignment=”text-c” btn=”%5B%7B%22layout%22%3A%22layout-1%22%2C%22title%22%3A%22Ch%C6%B0%C6%A1ng%20Tr%C3%ACnh%20Khuy%E1%BA%BFn%20M%C3%A3i%2C%20B%E1%BA%A3ng%20Gi%C3%A1%202021%20-%20Click%20T%E1%BA%A1i%20%C4%90%C3%A2y%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnguyenbau.studio%252Fbang-gia-thu-am-bai-hat%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22border_style%22%3A%22solid%22%2C%22icon_library%22%3A%22vs%22%2C%22icon_position%22%3A%22right%22%7D%5D”][vc_empty_space height=”10px”][slz_icon_box column=”1″ icon_box=”%5B%7B%22align%22%3A%22center%22%2C%22block_bg_color%22%3A%22%2302101b%22%2C%22icon_library%22%3A%22entypo%22%2C%22icon_vs%22%3A%22fa%20fa-gitlab%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-target%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-help%22%2C%22icon_color%22%3A%22%2306e274%22%2C%22icon_bd_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22img_up%22%3A%223365%22%2C%22title%22%3A%223%2F%20B%C3%A0i%20Vi%E1%BA%BFt%20H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20D%E1%BA%ABn%2C%20Tips%2C%20C%C3%A1c%20C%C3%A2u%20H%E1%BB%8Fi%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20G%E1%BA%B7p%2C%20FAQ%22%2C%22title_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22des%22%3A%22Qu%C3%A1%20Tr%C3%ACnh%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Bc%2C%20Trong%20V%C3%A0%20Sau%20Khi%20Thu%20%C3%82m%5Cn%22%2C%22des_color%22%3A%22%23d4d9e3%22%2C%22button_text_color%22%3A%22%23000000%22%2C%22button_link%22%3A%22%7C%7C%7C%22%7D%5D”][slz_button alignment=”text-c” btn=”%5B%7B%22layout%22%3A%22layout-1%22%2C%22title%22%3A%22Chi%20Ti%E1%BA%BFt%20C%C3%A1c%20C%C3%A2u%20H%E1%BB%8Fi%20-%20Click%20T%E1%BA%A1i%20%C4%90%C3%A2y%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnguyenbau.studio%252Fcau-hoi-thuong-gap-fqa%252F%7Ctitle%3AC%25C3%25A2u%2520H%25E1%25BB%258Fi%2520Th%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng%2520G%25E1%25BA%25B7p%2520%25E2%2580%2593%2520FQA%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22border_style%22%3A%22solid%22%2C%22icon_library%22%3A%22vs%22%2C%22icon_position%22%3A%22right%22%7D%5D”][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][slz_icon_box column=”1″ icon_box=”%5B%7B%22align%22%3A%22center%22%2C%22block_bg_color%22%3A%22%2302101b%22%2C%22icon_type%22%3A%2202%22%2C%22icon_library%22%3A%22openiconic%22%2C%22icon_vs%22%3A%22fa%20fa-gitlab%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-target%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22icon_bd_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22img_up%22%3A%2210408%22%2C%22title%22%3A%224%2F%20Ca%20S%E1%BB%B9%2C%20C%C3%A1c%20%C4%90%E1%BB%91i%20T%C3%A1c%20Cty%2C%20%C4%90%C6%A1n%20V%E1%BB%8B%20%3A%20%22%2C%22title_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22des%22%3A%22Tr%E1%BA%A5n%20Th%C3%A0nh%2C%20NS%20Ch%C3%AD%20T%C3%A0i%2C%20Phan%20M%E1%BA%A1nh%20Qu%E1%BB%B3nh%2C%20L%C6%B0u%20%C3%81nh%20Loan%2C%20%C4%90%E1%BA%A1i%20S%E1%BB%A9%20Qu%C3%A1n%20M%E1%BB%B9%2C%20Masan%20Group%2C%20Ho%C3%A0%20B%C3%ACnh%20Corp%2C%20%C4%90%C3%A0i%20HTV…%22%2C%22des_color%22%3A%22%23d4d9e3%22%2C%22button_text_color%22%3A%22%23000000%22%2C%22button_link%22%3A%22%7C%7C%7C%22%7D%5D”][slz_button alignment=”text-c” btn=”%5B%7B%22layout%22%3A%22layout-1%22%2C%22title%22%3A%22Nh%E1%BA%A1c%20Ph%E1%BA%A9m%20V%C3%A0%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A2nh%20C%C3%A1c%20%C4%90%E1%BB%91i%20T%C3%A1c%20%20-%20Click%20T%E1%BA%A1i%20%C4%90%C3%A2y%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnguyenbau.studio%252Fcac-doi-tac-ca-nhac-sy-giai-thuong-dai-htv-vtv%252F%7Ctitle%3AC%25C3%25A1c%2520%25C4%2590%25E1%25BB%2591i%2520T%25C3%25A1c%252C%2520Ca%2520Nh%25E1%25BA%25A1c%2520S%25E1%25BB%25B9%252C%2520%25C4%2590%25C3%25A0i%2520HTV%252C%2520VTV%252C%2520Cty%25E2%2580%25A6%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22border_style%22%3A%22solid%22%2C%22icon_library%22%3A%22vs%22%2C%22icon_position%22%3A%22right%22%7D%5D”][vc_empty_space height=”10px”][slz_icon_box column=”1″ icon_box=”%5B%7B%22align%22%3A%22center%22%2C%22block_bg_color%22%3A%22%2302101b%22%2C%22icon_type%22%3A%2202%22%2C%22icon_library%22%3A%22openiconic%22%2C%22icon_vs%22%3A%22fa%20fa-gitlab%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-target%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22icon_bd_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22img_up%22%3A%2210416%22%2C%22title%22%3A%225%2F%20C%C3%A1c%20Ca%20Kh%C3%BAc%20%C4%90%C3%A3%20Ph%C3%A1t%20H%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BB%99c%20Quy%E1%BB%81n%20Tr%C3%AAn%20Zing%2C%20NCT%2C%20…%22%2C%22title_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22des%22%3A%22C%C3%A1c%20Trang%20Nh%E1%BA%A1c%20Trong%20N%C6%B0%E1%BB%9Bc%20V%C3%A0%20Qu%E1%BB%91c%20T%E1%BA%BF.%5CnB%C3%A1o%20Thanh%20Ni%C3%AAn%2C%20Tu%E1%BB%95i%20Tr%E1%BA%BB%2C%20B%C3%A1o%20M%E1%BB%9Bi%2C%20Soha%2C%20Yeah1%20…Ph%E1%BB%8Fng%20V%E1%BA%A5n%20Nh%E1%BA%A1c%20S%E1%BB%B9%20Nguy%E1%BB%85n%20B%C3%A1u%22%2C%22des_color%22%3A%22%23d4d9e3%22%2C%22button_text_color%22%3A%22%23000000%22%2C%22button_link%22%3A%22%7C%7C%7C%22%7D%5D”][slz_button alignment=”text-c” btn=”%5B%7B%22layout%22%3A%22layout-1%22%2C%22title%22%3A%22Xem%20C%C3%A1c%20B%C3%A0i%20H%C3%A1t%20%C4%90%C3%A3%20Ph%C3%A1t%20H%C3%A0nh%20-%20Click%20T%E1%BA%A1i%20%C4%90%C3%A2y%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnguyenbau.studio%252Fsang-tac-moi%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22border_style%22%3A%22solid%22%2C%22icon_library%22%3A%22vs%22%2C%22icon_position%22%3A%22right%22%7D%5D”][vc_empty_space height=”10px”][slz_icon_box column=”1″ icon_box=”%5B%7B%22align%22%3A%22center%22%2C%22block_bg_color%22%3A%22%2302101b%22%2C%22icon_type%22%3A%2202%22%2C%22icon_library%22%3A%22openiconic%22%2C%22icon_vs%22%3A%22fa%20fa-gitlab%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-target%22%2C%22icon_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22icon_bd_color%22%3A%22%23da0f32%22%2C%22img_up%22%3A%2210411%22%2C%22title%22%3A%226%2F%20B%C3%A0i%20H%C3%A1t%20M%E1%BB%9Bi%202021%20-%20M%C3%B9a%2010.%20%22%2C%22title_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22des%22%3A%22K%C3%ADnh%20M%E1%BB%9Di%20C%C3%A1c%20B%E1%BA%A1n%20Xem%20%C4%90%E1%BB%A7%2010%20M%C3%B9a%20%3A%20T%E1%BB%AB%202012%20%C4%90%E1%BA%BFn%20-%20Nay%20-%20Gi%E1%BB%8Dng%20H%C3%A1t%20Hay%20H%C3%A0ng%20Tu%E1%BA%A7n%22%2C%22des_color%22%3A%22%23d4d9e3%22%2C%22button_text_color%22%3A%22%23000000%22%2C%22button_link%22%3A%22%7C%7C%7C%22%7D%5D”][slz_button alignment=”text-c” btn=”%5B%7B%22layout%22%3A%22layout-1%22%2C%22title%22%3A%22Xem%20%C4%90%E1%BB%A7%2010%20m%C3%B9a%20%20-%20GI%E1%BB%8Dng%20H%C3%A1t%20Hay%20H%C3%A0ng%20Tu%E1%BA%A7n%20T%E1%BB%AB%202012%20-%20Nay%22%2C%22button_link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fnguyenbau.studio%252Fbai-hat-moi%252F%7C%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%2C%22border_style%22%3A%22solid%22%2C%22icon_library%22%3A%22vs%22%2C%22icon_position%22%3A%22right%22%7D%5D”][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/vc_row][vc_column][/vc_column][vc_column][/vc_column][vc_column][/vc_column]