Nguyễn Báu Voice – Từ 2009 – Nay

Nguyễn Báu Trên Báo Chí Và Các Phương Tiện Truyền Thông Đại Chúng : Click 👉 Xem

 

1 / Ca khúc :  Tỏ Tình 4 – Được Phát Hành Trên NCT, Zing mp3 : 


Ca khúc :  Cảm Ơn Mùa Xuân – Nguyễn Lê Ngọc Báu, Thanh Lan – Được Phát Hành Trên Nhac.vn, NCT, Zing mp3 

 

 

 

 

 

2 / Ca khúc :  Một Đêm – Được Phát Hành Trên Nhac.vn, NCT, Zing mp3 :

 

3 / Ca khúc :  Cảm Ơn Em – Thanh Lan ft Nguyễn Báu – Được Phát Hành Trên Nhac.vn, NCT, Zing mp3 :

Đầu Xuân Lính Chúc – Nguyễn Lê Ngọc Báu

FACEBOOK STUDIO : FACE BOOK NGUYEN BAU RECORDING STUDIO

YOUTUBE STUDIO : KÊNH YOUTUBE NGUYỄN BÁU RECORDING STUDIO

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.