Hình được chụp tại các studio quận Tân Bình - Phạm Vặn Hai, CMT8, Quận 3, Nguyễn Thượng Hiền ...

Hình Ảnh Hoạt Động Studio D - TIẾT KIỆM

.
.
.
.