Year: 2022

Đen – Mang Tiền Về Cho Mẹ ft. Nguyên Thảo beat-karaoke

LIÊN HỆ PHỐI BEAT – BÁU STUDIO – 0915454144

Đen ft. MIN – Bài Này Chill Phết beat-karaoke

LIÊN HỆ PHỐI BEAT – BÁU STUDIO – 0915454144

Đen – Trốn Tìm ft. MTV band beat-karaoke

LIÊN HỆ PHỐI BEAT – BÁU STUDIO – 0915454144

Đen – Lối Nhỏ ft. Phương Anh Đào beat-karaoke

LIÊN HỆ PHỐI BEAT – BÁU STUDIO – 0915454144

Đen – hai triệu năm ft. Biên

LIÊN HỆ PHỐI BEAT – BÁU STUDIO – 0915454144

Đen – một triệu like ft. Thành Đồng

LIÊN HỆ PHỐI BEAT – BÁU STUDIO – 0915454144

Đen – Lối Nhỏ ft. Phương Anh Đào BEAT-KARAOKE

LIÊN HỆ PHỐI BEAT – BÁU STUDIO – 0915454144

Yếu Đuối – Nguyễn Hoàng Dũng BEAT-KARAOKE

LIÊN HỆ PHỐI BEAT – BÁU STUDIO – 0915454144

VÌ ANH VẪN | HOÀNG DŨNG BEAT-KARAOKE

LIÊN HỆ PHỐI BEAT – BÁU STUDIO – 0915454144