ĐẶT PHÒNG ONLINE HOTLINE 0915454144 028 62992196

Anh Khánh có sở thích khá lạ : thiết kế và may cho các bạn đóng phin trong Hollywood như : Donald Chow ( Châu Nhuận Phát ) , Bruce Wiili, Kattis Homes ...mấy bạn coi hình bên dưới nhé

Anh Khánh có sở thích khá lạ : thiết kế và may cho các bạn đóng phin trong Hollywood như : Donald Chow
( Châu Nhuận Phát ) , Bruce Wiili, JOHN BARROWMAN, PIERSON FODE, BROOKE SHIELD -  ...mấy bạn coi hình bên dưới nhé
Donald Chow
( Châu Nhuận Phát )


Bruce Willi & Kattie homes

Hỏi a Khánh sao e nghe nhạc đang mở trong xe quen quen vậy anh ? . Bài này anh thu ở Báu studio đó em. kkk. Như vậy là thu âm xong , bỏ dô xe , đi chơi mở nghe cũng là 1 cái thú . Thời tiết bên Canada đang đẹp. các bạn có thời gian ghé chơi nhé. bài hát nằm trong CD Vol 4 .

lần đầu thu thử 1 Cd 
lần 2 thu thiệt 2 CD
lần 3 dìa mà mình đi du lịch mất tiu , thu chỗ khác - cái tội đi chơi
lần 4 thu tiếp 2 cái nữa - thanhk anh đã trở lại 

CD Vol 7 đang thiết kế bìa. In số lượng nữa là xong.

Bìa CD Vol 5. CD Vol 6  : Click Nghe